Хомеопатски-Изопатски лек за сите болести поврзани со кардио- васкуларниот систем, крвни садови во облик на капки за орална употреба, протривање по кожата и инхалација.

• Повеќе за ова прочитајте овде - MUCOKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck

Хомеопатски-Изопатски антивирусен лек за сите herpes simplex и herpes zoster инфекции во облик на капки за орална употреба, протривање по кожата и инхалација.

• Повеќе за ова прочитајте овде - GRIFOKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck

Потекло на плеоморфизмот


Концептот на плеоморфизмот и симбиозата се неразделен дел од името на истражувачот и микробиолог Проф. Др. Gunther Enderlein (1872 – 1968 ). Базата на неговата работа била книгата на францускиот истражувач A.Bechamp "Microzymas ".

Повеќе...

Хомеопатски-Изопатски антибиотик за гастроинтестиналниот тракт во облик на таблети за орална употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - FORTAKEHL D5 tabl. – Sanum Kehlbeck

Голем број на лекари и нутриционисти сметаат дека клучот за многу болести се наоѓа во ацидо – базната рамнотежа на организмот, чие нарушување доведува до автоинтоксикација и акумулирање на киселини во организмот.

Повеќе...