Хомеопатски-Изопатски лек за дегенеративни заболувања на 'рбетниот столб, мијалгија и за третман на сите  болести на забите во облик на ампули за i.m употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - ARTHROKEHLAN “A” D6 amp. – Sanum Kehlbeck