Од  јануари 1998 до декември 1999 год., 44 пациенти, во 7 ординации, од кои 3 интернистички, 3 општи и 1 ЕНТ, учествуваа во апликативна студија со Quentakehl


Повеќе...

Секојдневна употреба на Млечната киселина.

Важноста на SANUVIS tabl. – Sanum Kehlbeck во регенерација на клетки.

Повеќе...

Хомеопатски-Изопатски лек за имунизација и зголемена активност на Т-лимфоцитите во облик на капсули за орална употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - UTILIN ‘S’ D4. – Sanum Kehlbeck

Хомеопатски-Изопатски антибиотик за сите бактериски инфекции во облик на ампули за i.m; s.c; i.c i i.v употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - NOTAKEHL D5 amp. – Sanum Kehlbeck