Хомеопатски-Изопатски лек ( лимонска киселина) за подобра оксидација на клетката при сите дегенеративни промени на организмот во облик на таблети за орална употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - CITROKEHL tabl. – Sanum Kehlbeck

Хомеопатски-Изопатски лек за дегенеративни заболувања на 'рбетниот столб, мијалгија и за третман на сите  болести на забите во облик на ампули за i.m употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - ARTHROKEHLAN “A” D6 amp. – Sanum Kehlbeck

Хомеопатски-Изопатски антимикотичен лек за сите гастроинтестинални, кожни и вагинални микози во облик на чепови за ректална и вагинална употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - EXMYKEHL D3 supp. – Sanum Kehlbeck

Лекување на респираторни инфекции (грип) со NOTAKEHL и QUENTAKEHL


Со есента и зимата, доаѓаат и настинките. Во ова време од годината, многумина страдаат од т.н. ГРИПОЗНИ ("flu")инфекции.

Повеќе...

Детоксикација

Надворешни агенси кои влијаат негативно на нашиот организам се: воздухот кој се вдишува, разни гасови, водата која ја пиеме и во која се капеме (вода оптеретена со хлор), користење на вообичаени средства за лична хигиена и средства за чистење на простории, несоодветна исхрана, храна со конзерванси, штетни хемикалии, хормони, адитиви и пигменти во храната, внесување на токсини, штетни метали (олово, жива, алуминиум и др.) и голема количина на лекарства.

Повеќе...