Хомеопатски-Изопатски антибиотик за вирусни инфекции во облик на капки за орална употреба, протривање по кожата и инхалација.

 

• Повеќе за ова прочитајте овде - QUENTAKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck

Хомеопатски-Изопатски антибиотик за вирусни инфекции во облик на капсули за орална употреба.

• Повеќе за ова прочитајте овде - QUENTAKEHL D4 caps. – Sanum Kehlbeck .

Хомеопатски-Изопатски антибиотик за бактериски инфекции во облик на капки за орална употреба, протривање по кожата и инхалација

• Повеќе за ова прочитајте овде - NOTAKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck .

Хомеопатски-Изопатски антибиотик за бактериски инфекции во облик на капсули за орална употреба

• Повеќе за ова прочитајте овде - Notakehl D4 caps .