CITROKEHL tabl. – Sanum Kehlbeck

Tаблети:

 • за орална употреба


Активна состојка: Acidium citricum D10/D30/D200 потенција

1 таблета од 259 mg содржи:

83,34 mg  Acidium citricum D10 trit. (според одредбата 5а и 7 HAB),

83,34 mg  Acidium citricum D30 trit. (според одредбата 5а и 7 HAB),

83,34 mg  Acidium citricum D200 trit. (според одредбата 5а и 7 HAB).

Други составни делови: компиров скроб, магнезиумстереат.

Карактеристики:

Со оглед на важноста на лимонската киселина во циклусот кај секоја клетка, Citrokehl може да се препорача кај секоја

Индикации:

 • алергенски болести и болести на сите облици ревматизам
 • пневмонија и други болести на дишните патишта
 • болести на венските и артериските крвни садови, артериосклероза
 • општи симптоми како што се лесен замор, слабост, осетливост на време и нејасни главоболки
 • периостални посттрауматски тегоби
 • дисфункција на гастроинтестијалната област, кај гастроинтестијални тегоби, како помош при инсуфициенција на панкреас
 • парадентоза и авитаминоза
 • преголема киселост која се заканува при Asthma cardiale и Angina pectoris
 • како помошна терапија кај сите неоплазма-фази

 

Со оглед на важноста на лимонската киселина во циклусот кај секоја клетка, Citrokehl може да се препорача кај секоја болест од акутната фаза, па се до инвазивен карцином.

Својства:

 

Acidium citricum (лимонска кислеина), агенсот на Citrokehl претставува битен елемент од физиолошкиот циклус на лимунската киселина. Таа го активира дишењето на клетките и има посебно значење за метаболизмот на клетките. Лимонската киселина за човечкиот организам според темелните истражувања на истражувачот на карцином д-р Мерман е неопходна, бидејќи дејствува против алкалозата на крвта, ја сопира ферментациската размена на материите, односно ферментацијата со млечни киселини, ја намалува вискозноста на крвта и содржината на водата во ткивото.

Дозирање - Орално:

 • Возрасни и деца над 12 години:

1 – 3 дневно, 1-2 таблета

 • Деца под 12 години:

1 дневно, 1 таблета

Несакани дејства:

Не се познати.

Пред примена на препаратот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Содржина на пакување: 80 таблети.