ARTHROKEHLAN “A” D6 amp. – Sanum Kehlbeck

Ампули за:

  • интрамускулна примена

Активна состојка:

  • 1 ml содржи: 1ml Propionibacterium acnes D6 dil.


Индикации:

Специфично ефикасен препарат во изопатската терапија за акутни артритични,  како и дегенеративни заболувања на 'рбетниот столб и на целиот локомоторен апарат, мијалгија и за третман на сите  болести на забите.

 

Својства: АRTHROKEHLAN “A” D6 се добива од култури: Siphоnospora polymorpha  кои се изолирани од забни грануломи, оболени пулпи на забите и тонзилите. Од овие култури според постапката на д-р фон Бремер се произведува формолтоксоид (филтрат од култура од која е одземен отровот), кој по интрамускуларното инјектирање предизвикува долготрајно зголемување на одбранбените сили.

Примена:

Интрамускулно

Возрасни и деца над 12 години:

  • 2 X неделно 1ml

Oвој лек не се препорачува на деца под 12 години.

Несакани дејства:

Не се познати.

Пред примена на препаратот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Содржина на пакување: 1мл течност во ампула