Од  јануари 1998 до декември 1999 год., 44 пациенти, во 7 ординации, од кои 3 интернистички, 3 општи и 1 ЕНТ, учествуваа во апликативна студија со Quentakehl


Статистичка евалуација на студија со Quentakehl