QUENTAKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck

Капки за:

  • за орална употреба
  • протривање по кожата
  • инхалација

Хомеопатски антибиотик

Активна состојка:

  • 1 ml содржи: 1 ml Penicillium glabrum D5 dil.; 1ml=22 капки

Индикации:

Специфично ефикасен препарат во изопатска терапија на вирусни инфекции: laryngitis, bronchitis, sinusitis, pharyngitis, грипозни состојби, сите заболувања предизвикани од мешани инфекции и за интерпонирање кај други габични препарати при: мигрена, multiplex sclerosis, vertigo, Meniere синдром, Herpes zoster, за интерпонирање при уринарни инфекции и nephritis.

Својства:

Quentakehl, се добива од габата Penicillium glabrum, не е синтетски антибиотик, не содржи, ниту пак произведува пеницилинска киселина. Поради тоа ги нема типичните појави какви што ги има при користење на терапија со антибиотици какви што се алергии, оштетувања на црниот дроб, уништување на цревната флора и создавање на колонии резистентни на пеницилинска киселина. Quentakehl делува специфично кај сите вирусни инфекции.

Може да се користи заедно со Notakehl капки и капсули.

Примена

Орално:

Возрасни и деца над 12 години:

  • 1x дневно 5-10 капки пред оброк.

Деца под 12 години:

  • 1 капка за секоја година (2 години-2 капки), но да не се пречекори дозата за возрасни.

За протривање:

  • 1 x дневно 5-10 капки се протрива на прегибот на лактите.

За инхалирање:

  • 8 капки 2-3 x дневно со 10-20 длабоки вдишувања.

Несакани дејства:

Не се познати.

Пред примена на препаратот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Содржина на пакување: 10ml течност