SANUKEHL STREP D6 sol. – Sanum Kehlbeck

Капки за:

  • орална употреба
  • протривање по кожата

Активна состојка:

  • 1 ml содржи: 1 ml Streptococcus pyogenes extractum D6 dil.; 1ml = 22 капки

Индикации:

Alopezie, Angina tonsilliaris, Cardialgie, егземи, Endokarditis, Myokarditis, Perikarditis, Empyueme, Mastitis puerpuralis, мигрена, Osteomyelitis, Otitis media, Phlegmone, примарно хроничен Polyarthritis

Својства:

Sanukehl Strep содржи специјален екстракт на полисахаридни елементи (хаптени) на предизвикувачот на Streptococcus pyogenes, кој често се користи како придружен лек во терапијата со соодветната нозода. Дејството се базира на апсорпција на антигените, односно токсините на предизвикувачот. Првичните влошувања на состојбата, односно антиген-блокадите со помош на препаратот на SANUKEHL се ублажуваат, односно се отстрануваат. 

Примена:

Орално

  • Возрасни и деца над 12 години:

               1-2 x дневно 5-10 капки.

За кожна апликација:        

             1-2 x дневно 5-10 капки на местото на заболувањето или на прегибот на лактот.

             За пациенти кои примаат инекции: аплицирај локално во денови кога не се даваат    

             инекции, 2 x неделно 5-10 капки.

 

  • Деца под 12 години

Препорачана доза е 1 капка за секоја година (на пр. 2 години – 2 капки итн.), но да не се пречекори максималната доза за возрасни.

 

Несакани дејства:

Не се познати.

Пред примена на препаратот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Содржина на пакување: 10мл течност.