GRIFOKEHL D5 sol. – Sanum Kehlbeck

Капки за:

  • орална употреба
  • протривање по кожата

Активна состојка:

  • 1 ml содржи: 1 ml Grifola frondosa e volumine cellulae D5 dil.; 1ml = 22 капки

Индикации:

Специфично ефикасен препарат во изопатска терапија за aдаптогени ефекти за неурамнотежени телесни функции, за дијабетес мелитус, хипертонија, дебелина, имуностимулативни и херпес болести.

Својства:

Grifokehl D5, се добива од габата Grifola frondosa, конкретно, од неjзините горни делови. Лекот може да се карактеризира како адаптоген и  има заштитен ефект независно од причината на болеста.Испитувањата во Јапан кај пациентите со канцер, покажаа профузно забавување на туморските израстоци кај оние пациенти, кои редовно го примаат овој лек.Тоа се базира на зголеменото мобилно посредство на имунолошката одбрана.Овој механизам е исто така одговорен за антивирусното дејство на габата, како и намалувањето на крвниот притисок и шеќерот во крвта.

Примена:

Орално

Возрасни и деца над 12 години:

  • 1x дневно 5-10 капки.

Деца под 12 години:

  • 1 капка за секоја година (2 години-2 капки), но да не се пречекори дозата за возрасни.

За протривање

  • 1 x дневно 5-10 капки се протриваат на прегибот на лактите.

Несакани дејства:

Не се познати.

Пред примена на препаратот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Содржина на пакување: 10ml течност.